ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยตาสี บ้านห้วยใหญ่ใต้ หมู่ที่ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยตาสี บ้านห้วยใหญ่ใต้ หมู่ที่ 6