ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสตาร์เวล บ้านห้วยใหญ่ใต้ หมู่ที่ 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสตาร์เวล บ้านห้วยใหญ่ใต้ หมู่ที่ 6