แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่๑ เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓ เขียนโดย Webmaster 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา้ด็กเล็กตำบลไทยสามัคคี บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่1 เขียนโดย Webmaster 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้านบุไผ่ หมู่ที่ 5 เขียนโดย Webmaster 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดบุญมีไชยวนาราม บ้านพุทธชาติ หมู่ที่ 8 เขียนโดย Webmaster 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.1.00 เมตร คุ้ม 7 บ้านบุไทร หมู่ที่ 4 เขียนโดย Webmaster 61
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบุไผ่ บ้านบุไผ่ หมู่ที่ ๕ เขียนโดย Webmaster 51
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแคปซีล สายทางเข้าบ้านคลองย่าโมหมู่ที่ ๑๐ เขียนโดย Webmaster 54
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต สายทางเข้าบ้านคลองไทร หมู่ที่ ๙ เขียนโดย Webmaster 58
ทดสอบระบบ เขียนโดย admin-thai 193
ทดสอบระบบ เขียนโดย admin-thai 197
ทดสอบระบบ เขียนโดย admin-thai 181
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก คุ้มวังทองบ้านพุทธชาติ หมู่ที่ ๘ เขียนโดย Webmaster 44
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดลางแบบแคปซีล ซอย ๕ บ้านไทยพัฒนา หมู่่ที่ ๑๑ เขียนโดย Webmaster 50
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ศก.๑.๐๐ เมตร คลองตะแบกบ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ ๒ ซ่อมท่อระบายน้ำ คศล.ศก.๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อนพร้อมคอนกรึตดาดปากท่อทั้งสองด้าน เขียนโดย Webmaster 39
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2563 - เดือน มิถุนายน 2563) เขียนโดย Webmaster 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรึต สายทางเข้าบ้านคลองไทร หมู่ที่ ๙ เขียนโดย Webmaster 74
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล ซอยสวนลุงอินทร์ บ้านบุไทร หมู่ที่่ ๔ เขียนโดย Webmaster 54
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล คุ้มคลองกระทิง บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่๑ เขียนโดย Webmaster 55
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย Webmaster 197
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรึต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๗๗-๐๓ สายบ้านไผ่งาม หมู่ที่ ๗ -บ้านคลองย่าโม หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย Webmaster 56