แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
#ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังกลุ่มพ่อค้ารับซื้อรถเร่โกงเครื่องชั่ง เขียนโดย Webmaster 12
#ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งว่าง เขียนโดย Webmaster 25
#ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ขอความร่วมมือส่วนราชการและประชาชนที่มาติดต่องานราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีสแกน QR Code ไทยชนะตามมาตรการควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ราชการ เขียนโดย Webmaster 18
#ประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Webmaster 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย เขียนโดย Webmaster 42
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย Webmaster 35
#ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเขียว ได้ติดตั้งเครื่องกระตุกไฟฟ้าอัตโนมัติ AED จำนวน 1 เครื่อง เขียนโดย Webmaster 27
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย Webmaster 32
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Webmaster 51
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Webmaster 48
การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย Webmaster 151
ขยายเวลาการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ เขียนโดย Webmaster 151
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เขียนโดย Webmaster 58
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสาามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย Webmaster 49
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสาามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย Webmaster 41
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสาามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย Webmaster 41
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสาามัคคี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เขียนโดย Webmaster 41
แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เขียนโดย Webmaster 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เรืองขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ เขียนโดย Webmaster 50
ประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563 เขียนโดย Webmaster 174