ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562