แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่๑ เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓ เขียนโดย Webmaster 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา้ด็กเล็กตำบลไทยสามัคคี บ้านไทยสามัคคี หมู่ที่1 เขียนโดย Webmaster 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้านบุไผ่ หมู่ที่ 5 เขียนโดย Webmaster 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดบุญมีไชยวนาราม บ้านพุทธชาติ หมู่ที่ 8 เขียนโดย Webmaster 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.1.00 เมตร คุ้ม 7 บ้านบุไทร หมู่ที่ 4 เขียนโดย Webmaster 61
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบุไผ่ บ้านบุไผ่ หมู่ที่ ๕ เขียนโดย Webmaster 51
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแบบแคปซีล สายทางเข้าบ้านคลองย่าโมหมู่ที่ ๑๐ เขียนโดย Webmaster 54
ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลล์ติกคอนกรีต สายทางเข้าบ้านคลองไทร หมู่ที่ ๙ เขียนโดย Webmaster 58
ทดสอบระบบ เขียนโดย admin-thai 194
ทดสอบระบบ เขียนโดย admin-thai 198