แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เขียนโดย Webmaster 137
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Webmaster 133
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เขียนโดย Webmaster 143
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เขียนโดย Webmaster 132
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เขียนโดย Webmaster 133
การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ เขียนโดย Webmaster 140
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบการประเมินครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 228
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบการประเมินครั้งที่ 1 เขียนโดย Super User 232
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการประเมินครั้งที่ 2 เขียนโดย Super User 221
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการประเมินครั้งที่ 1 เขียนโดย Super User 222